Detta är en betaversion av Skolverkets nya webbplats som enligt plan ska lanseras i slutet av juni. Innehållet är fortfarande under uppbyggnad och det kan hända att den information du söker saknas. Besök i så fall www.skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om kakor.

Kompetensutveckling

Vässa din kompetens! Här har vi samlat mer än hundra kurser och utbildningar för flertalet skolformer. Behöver du säkra behörigheten i olika ämnen är det Lärarlyftet som gäller.

Begränsa sökresultaten

Här är våra kurser och utbildningar. Använd filtret nedan för att hitta rätt, utifrån dina behov och arbetsområden. Kryssa för kategorier eller använd sökrutan genom att skriva i en kategori från orden i filtret. Om det inte dyker upp träffar beror det på att begreppet du söker på inte finns med i filtret.

Visa filtreringsfilter
Skolform eller verksamhet
Rensa

Visa mer
Fokusområde
Rensa

Visa mer
Ämne
Rensa


Visa mer

träffar

 I höst kommer en webbkurs för alla som arbetar i förskolan. Fyll på med kunskap om identitet, jämställdhet och digitalisering tillsammans med kollegor.

Öka din kunskap i att kartlägga och bedöma individers kompetens med hjälp av denna webbaserade utbildning i validering.

Ta chansen att öka dina kunskaper om bedömning och betygssättning. Webbkursen riktar sig till dig som undervisar i högstadiet, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Stärk din förmåga att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever modersmålsundervisning av hög och likvärdig kvalitet för att förbättra deras förutsättningar för goda kunskapsresultat. Utbildningen omfattar de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan.

Utveckla din kompetens i att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever studiehandledning av hög och likvärdig kvalitet. Utbildningen riktar sig till dig som är studiehandledare på modersmål. Utbildningen omfattar de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan.

Utveckla din strategiska kompetens för utveckling och kvalitetssäkring inom arbetsplatsförlagt lärande, apl. Med en nationell apl-utvecklare får du stöd med att utveckla och kvalitetssäkra skolans och arbetsplatsernas arbete med apl.

Utveckla din undervisning i moderna språk tillsammans med dina kollegor. Pröva aktiviteter direkt i undervisningen med Språksprånget – en nationell kompetensutvecklingsinsats för lärare i moderna språk.

Arbetar du i förskoleklass utan behörighet eller som förskollärare? Då har vi en kurs för dig som vill öka din kompetens i svenska och matematik.

I samarbete med Rädda barnen erbjuder Skolverket personal i skolor en utbildning för att kunna stötta elever, ofta nyanlända, som utsatts för påfrestningar och traumatiska upplevelser.

Gå en kostnadsfri webbaserad kurs och bli bättre på att kartlägga dina nyanlända elevers kunskaper. Du kan gå den enskilt och tillsammans med kolleger i valfri takt.

Ta chansen att öka dina kunskaper om bedömning och betygssättning. Webbkursen riktar sig till dig som undervisar i mellanstadiet.

Koppla ihop skola och arbetsliv i undervisningen och planera skolans arbete med studie- och yrkesvägledning, med hjälp av utbildningspaketet. Lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare deltar tillsammans för bästa resultat.

Du som talar samiska, meänkieli eller romani chib kan under 2017 gå distansutbildningar för att bli modersmålslärare i ett nationellt minoritetsspråk.

Bli bättre på att möta alla elevers behov och anpassa undervisningen! Specialpedagogik för lärande är en kompetensutveckling för alla grundskollärare, där du tillsammans med kollegerna får tid att diskutera och pröva specialpedagogiska metoder och arbetssätt.

Du kan genom Lärarlyftet läsa hela eller delar av en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen.

Rektorsprogrammet är för skolledare som har anställning som rektor, förskolechef, eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion, exempelvis biträdande rektor.

Kursen i grundläggande programmering är för lärare i matematik eller teknik och omfattar 7,5 hp.

Webbkursen i programmering vänder sig till alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen. Du kan gå den själv eller tillsammans med dina kolleger.

Utveckla undervisningen tillsammans med kolleger med hjälp av Matematiklyftet, en kompetensutveckling i matematikdidaktik för lärare och förskollärare.

Läslyftet i förskolan är en kompetensutveckling för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Du som är förskollärare lär dig mer om att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling.

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter. Det kan finnas platser kvar på kurser som startar hösten 2018.

Du som är fritidspedagog kan läsa kurser i de praktisk-estetiska ämnena idrott och hälsa samt bild och slöjd. Kurserna ger 30 högskolepoäng. De flesta går på halvfart. Ansök senast den 16 april till höstens kurser.

Här finns material som ger dig som är huvudman eller skolledare fördjupade kunskaper i hur du leder digitalisering.

Studie- och yrkesvägledare, lärare och rektorer får utvecka ett mer normkritiskt förhållningssätt i vägledande samtal.

Lärare och studie- och yrkesvägledare får under två dagar utveckla kunskaperna i karriärplanering för nyanlända vuxna.

Stärk din yrkesroll som kreativ processledare i arbetet med studie- och yrkesvägledning.

Utveckla din undervisning tillsammans med dina kolleger och pröva olika aktiviteter direkt i din undervisning. Ta del av kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik.

Utveckla din kompetens om delaktighet och inflytande i undervisningen. Lär dig också mer om hur du främjar likabehandling med fokus på normer. Materialet presenteras i moduler och finns på Lärportalen.

Kurser för förskolepersonal anordnas i kommunen och kopplas direkt till de lokala behoven. Huvudmannen kontaktar ett av de lärosäten som Skolverket utsett och enas om ett upplägg. Nu finns även en ny kurs om undervisning i förskolan.

Fortbildningen i pedagogiskt ledarskap stärker förskolechefers förmåga att leda och styra förskolan och stödja sin personal.

Utveckla din förmåga att leda och organisera det kollegiala lärandet! Fortbildningen i pedagogiskt ledarskap är till för dig som är rektor och biträdande rektor.

Utbildningen ger kunskaper i systematiskt kvalitetsarbete vid arbetsplatsförlagt lärande, apl. Den är till för dig som arbetar med apl och yrkesutbildning på gymnasiet. Du får även verktyg för att bedöma elevens prestationer inom apl.

Du som tar emot elever för arbetsplatsförlagt lärande, apl, får veta vad som förväntas av arbetsplatsen respektive skolan. Den webbaserade handledarutbildningen passar även dig som introducerar nyanställda.

Utveckla din undervisning tillsammans med kolleger med hjälp av en insats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare och förskollärare.

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk är en högskolekurs för alla lärare, oavsett undervisningsämne. Det kan finnas platser kvar på kurser som startar hösten 2018.

Utveckla din digitala kompetens! Du som lärare får fördjupade kunskaper om hur digitala verktyg stödjer lärande.

Inga kurser eller utbildningar hittades

Gå tillbaka
eller
Till toppen Gå till toppen på sidan